Spoedgevallen

Bij pijnklachten tiidens kantooruren kunt u bellen met;

058 - 2133357
 
Bij ernstige pijn en spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met; 

0900 - 2153111

Onder spoedgevallen verstaan wij: nabloedingen, aanhoudende en niet door pijnstillers te onderdrukken pijn, uitgevallen of afgebroken tanden door bijvoorbeeld een ongeval. 

 

 

Pijnklachten
Wanneer u ´s ochtends voor 10.00 uur belt met een ernstige pijnklacht, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen.  Dit geldt alleen voor patiënten die reeds bij ons staan ingeschreven
• Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen helaas dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.