Spoedgevallen

Bij pijnklachten tiidens kantooruren kunt u bellen met;
058 - 2503942 of 058 - 2133357
 
Bij ernstige pijn en spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met; 

0900 - 2153111

Onder spoedgevallen verstaan wij: nabloedingen, aanhoudende en niet door pijnstillers te onderdrukken pijn, uitgevallen of afgebroken tanden door bijvoorbeeld een ongeval.